HYDROIZOL

XPS CARBON PROF 300F

Cena na vyžiadanie
Účel použitia
Tepelná izolácia všetkých vonkajších konštrukcií – strechy, základy, podlahy, pivnice a soklové časti obvodových stien. TECHNONICOL CARBON ECO sa používa na tepelnú izoláciu v systémoch inverzných, úžitkových a tradičných striech, tiež aj v systéme fasádnej omietky. Je vhodný pre tepelnú izoláciu základov a pivníc, podláh s vykurovaním, podláh na zemi i ako izolácia tepelných mostov v panelovej výstavbe.
Spôsob použitia:

Strecha: možnosť mechanického pripevnenia materiálu k podkladu pomocou sponiek. V prípade výstavby inverznej strechy alebo úžitkových povrchov sa môže klásť voľne, pretože bude zaťažený vrstvami nad ním. Existuje možnosť pripevňovania na studený lepivý tmel (pri strechách s malým spádom).
Fasáda: použitie materiálu na izoláciu fasády v soklovej časti. Materiál sa môže lepiť na lepivý podklad alebo špeciálny lepiaci tmel a tiež sa môže pripevňovať mechanicky.
Základy: materiál sa musí dostatočne pripevniť na zvislom povrchu pomocou špeciálneho lepiaceho tmelu, potom musí byť základová stena zasypaná zeminou v spätnom zásype.

Parametre:

Farba: sivá
Povrch: frézovaný s priľnavostnými kanálikmi
Pevnosť: min. 0,30 MPa
Stálosť: viac ako 50 rokov
Rozmer: 1250 x 600 mm
Hrúbka: 50 – 100 mm