HYDROIZOL

HYDROTOP

Cena na vyžiadanie
Účel použitia
HYDROTOP je nevystužená, homogénna fólia na báze mäkčeného PVC, vyrábaná podl’a harmonizovanej normy: PN-EN13967:2012. Fólia HYDROTOP sa používa ako izolácia proti zemnej vlhkosti, vode, tlakovej vode, vol’ne stekajúcej (gravitačnej) vode. Ďalej na izolovanie objektov určených k manipulácii a skladovanie vybraných ropných produktov. Fólia HYDROTOP plní aj funkciu protiradonovej ochrany. HYDROTOP je vhodný napríklad ako záchytná fólia v zberných nádržiach proti úniku benzínu, motorovej nafty, ropné oleje a pod. Fólia HYDROTOP nie je určená ako vrchná povlaková vrstva stavieb.