HYDROIZOL

FLEXBIT THERM PV S 52

Cena na vyžiadanie
Účel použitia

Špeciálny mikroventilačný vrchný pás pre nové aj rekonštruované strešné plášte a ostatné izolačné systémy. Nie je vhodný ako finálna vrstva pre strešné záhrady.

Spôsob použitia:

Pásy sa spracovávajú , natavením alebo kotvením na vhodný podklad. Minimálna teplota ovzdušia i vlastného pásu pri spracovaní je -5 C°. Šírka priečnych a pozdĺžnych presahov je min.100 mm, tesnosť spoja je kontrolovaná vytekajúcou asfaltovou hmotou.

Balenie:

Rolka: 5 m²
Paleta: 28 roliek
Hmotnosť: 998 kg / Paleta