HYDROIZOL

FLEXBIT RADON

Cena na vyžiadanie
Účel použitia
  • Hydroizolácia stiech – Pás sa používa ako podkladová vrstva a medzivrstva. Využíva sa predovšetkým ako parozábrana, pričom
    môže súčasne plniť aj funkciu poistnej hydroizolačnej vrstvy.
  • Hydroizolácia podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti a spodnej vode – Pás sa navrhuje
    proti zemnej vlhkosti spravidla v jednej vrstve.
  • Ochrana stavieb proti radónu z podložia
Spôsob použitia:

Pás sa spracúva natavovaním alebo lepením na vhodný podklad. V prípade lepenia je nutné použiť špeciálne lepidlo. Minimálna
teplota ovzdušia a pásu pri spracovaní je + 0 °C. Veľkosť pozdĺžnych spojov (presahov) je 100 (min. 80) mm a priečnych spojov
je 150 (min. 120) mm.

Balenie:

Rolka: 10 m²
Paleta: 15 roliek
Hmotnosť: 810 kg / Paleta