HYDROIZOL

FLEXBIT GARDEN 5

Cena na vyžiadanie
Účel použitia

Hydroizolácie striech. Finálna vrstva hydroizolačného súvrstvia vegetačného strešného plášťa s vysokými požiadavky na ťažnosť, mechanickú odolnosť a dlhodobú životnosť. Pás je odolný proti prerastaniu koreňov.

Spôsob použitia:

Hydroizolácie striech. Spracovanie lepením alebo natavovaním na vhodný podklad. V prípade lepenia je nutné použiť špeciálne lepidlo. Minimálna teplota ovzdušia i vlastného pásu pri spracovaní je 0°C. Veľkosť pozdĺžnych spojov (presahov) je 100 (min.80) mm, priečnych spojov 150 (min.120) mm.

Balenie:

Rolka: 5 m²
Paleta: 30 roliek
Hmotnosť: 910 kg / Paleta