HYDROIZOL

FLEXBIT G S 42

Cena na vyžiadanie
Účel použitia

Vrchný pás pre nové aj rekonštruované strešné plášte a ostatné izolačné systémy. Nie je vhodný ako finálna vrstva pre strešné záhrady.

Spôsob použitia:

Pásy sa spracovávajú lepením, natavením alebo kotvením na vhodný podklad. Minimálna teplota ovzdušia i vlastného pásu pri spracovaní je -5 C°. Šírka priečnych a pozdĺžnych presahov je min.80 mm, tesnosť spoja je kontrolovaná vytekajúcou asfaltovou hmotou.

Balenie:

Rolka: 7,5 m²
Paleta: 23 roliek
Hmotnosť: 1015 kg / Paleta