HYDROIZOL

EPS 70 F

Cena na vyžiadanie
Účel použitia
Fasádna doska z expandovaného polystyrénu. Stabilizovaná, samozhášavá. Určená na tepelnú izoláciu obvodových plášťou budov (fasád), rôzne účely použitia v priemyselných objektoch, vzduchotechnike, izoláciu stropov, priečok, striech, ako aj podláh so zníženým zaťažením. Dosky sú v samozhášavej úprave.
Parametre:

Trieda: EPS 70 F – samozhášavé stabilizované fasádne dosky.

Deklarovaná tepelná vodivosť: λ=0,038 W/m.KK

Trieda reakcie na oheň: E