HYDROIZOL

EPS 100 S

Cena na vyžiadanie
Účel použitia
Na tepelné izolácie podláh, zaťažovaných striech, pod podlahové vykurovanie a všetky tepelné izolácie s vyššími nárokmi na pevnosť v tlaku.Dosky sú v samozhášavej úprave.
Parametre:

Trieda: EPS 100 S – samozhášavé podlahové dosky.

Deklarovaná tepelná vodivosť: λ=0,036 W/m.KK

Trieda reakcie na oheň: E