HYDROIZOL

BauderTEC KSA DUO

Cena na vyžiadanie
Účel použitia

Za studena samolepiaca spodná hydroizolačná vrstva z elastomérom modifikovaného asfaltu s variabilným zlepením spojov: lepenie za studena v oblasti spojov a na ploche alebo lepenie za studena na ploche a zváranie (natavenie) pozdĺžnych a priečnych spojov. Požadovaný typ spoja je možné určiť na mieste a kedykoľvek znova zmeniť.

Technické údaje:

Popis

Elastomérom modifikovaný asfaltový pás samolepiaci za studena s variabilným lepením spojov

Spracovanie

Lepenie za studena, natavenie (v spojoch)

Vrchná strana

Spáliteľná fólia

Spodná strana

Sťahovateľná fólia, samolepiaca hmota

Nosná vložka

Sklená mriežka so skleným vláknom

Dĺžka

7,5 m

Šírka

1 m

Hrúbka

vrchná strana ≤ -25 °C
spodná strana ≤ -30 °C

Ohybnosť pri nízkej teplote

≤ -36 °C

Odolnosť pri zvýšenej teplote

≥ +100 °C

Ťažnosť

≥ 2 %

Typ aplikácie

DU/E1 PYE KTG KSP 3

Kód výrobku

1606 0000