HYDROIZOL

BauderPIR SF

Cena na vyžiadanie
Účel použitia

Tepelnoizolačný prvok pre šikmé strechy na priamu aplikáciu na krokvy alebo drevené debnenie.

Technické údaje:

Vrchná krycia vrstva

Hliník; s prídavným vrchným difúzne otvoreným špeciálnym pásom, neoslňujúci

Spodná krycia vrstva

Hliník

Hrana dosky

Drážka a pero po obvode

Dĺžka

1 800 mm (vonkajší rozmer)
1 780 mm (montážny rozmer)

Šírka

1 200 mm (vonkajší rozmer)
1 180 mm (montážny rozmer)

Reakcia na oheň

Trieda E podľa STN EN 13501-1

Tepelná vodivosť λ

0,022 W/(m.K)