HYDROIZOL

BauderPIR SDS

Cena na vyžiadanie
Účel použitia

Tepelnoizolačný prvok pre šikmé strechy na priamu aplikáciu na krokvy alebo
drevené debnenie.

Technické údaje:

Vrchná krycia vrstva

Minerálne vlákno; s prídavným vrchným špeciálnym difúzne otvoreným pásom, neoslňujúci

Spodná krycia vrstva

Minerálne vlákno

Hrana dosky

Drážka a pero po obvode

Dĺžka

1 800 mm (vonkajší rozmer)
1 780 mm (montážny rozmer)

Šírka

1 200 mm (vonkajší rozmer)
1 180 mm (montážny rozmer)

Reakcia na oheň

Trieda E podľa STN EN 13501-1

Tepelná vodivosť λ

0,025 W/(m.K) pre hr. ≥ 120 mm
0,026 W/(m.K) pre hr. 80 a 100 mm