HYDROIZOL

BauderPIR FA

Cena na vyžiadanie
Účel použitia
Tepelnoizolačné PIR dosky pre ploché strechy s hliníkovou povrchovou úpravou na oboch stranách, s polodrážkou po obvode.
Technické údaje:

Oblasti použitia

Veľké priemyselné ploché strechy,
rýchla montáž

Popis

Tepelnoizolačné dosky pre ploché strechy s obojstrannou hliníkovou povrchovou úpravou

Vyhotovenie

Rovné dosky s polodrážkou

Veľkosť dosky

2 400 x 1 200 mm
(montážny rozmer: 2 385 x 1 185 mm)

Reakcia na oheň

Trieda E podľa STN EN 13501-1 

Pevnosť v tlaku

≥ 120 kPa (≥ 0,12 N/mm2)

Tepelná vodivosť λ

0,022 W/(m.K)

Index PIR

> 250

Typ aplikácie

DAA dh; DEO dh

Dostupné hrúbky

60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 mm