HYDROIZOL

BauderPIR FA Spád 2.0%

Cena na vyžiadanie
Účel použitia
BauderPIR FA Spád je vysokohodnotná štandardizovaná spádová tepelná izolácia, pozostávajúca zo spádových dosiek obojstranne kašírovaných hliníkom s tepelnou vodivosťou λD = 0,022, s rovnou hranou, so spádom 2 %. Spádové dosky môžu byť podložené podkladnými (základnými) doskami BauderPIR FA, resp. BauderPIR FA TE. Pridružené úžľabné výplňové diely BauderPIR KFS, resp. nárožné výplňové diely BauderPIR GFS zjednodušujú na jednej strane montáž v oblasti úžľabia a nárožia a na druhej strane výrazným spôsobom redukujú spotrebu materiálu.

Výhody novej spádovej tepelnej izolácie BauderPIR FA Spád:

  • štandardizované spádové dosky, vďaka tomu minimálne, príp. okamžité dodacie lehoty zo skladových zásob predajcu
  • efektívne riešenie úžľabia a nárožia
  • súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = 0,022 W/m.K
  • vysoký tepelnoizolačný výkon pri nízkej hrúbke
  • vysoká pevnosť v tlaku
  • optimalizovaný neoslnivý povrch s pomocnou potlačou podporujúcou jednoduché kladenie
  • osvedčená, rozmerovo stabilná, kvalitná tepelná izolácia
Technické údaje:

Oblasti použitia

vytvorenie spádovej vrstvy na plochých strechách

Popis

tepelnoizolačné dosky z tuhej polyuretánovej peny podľa EN 13165, obojstranne hliníkovou krycou vrstvou

Spád

2,0 %

Rozmery dosky

1200 x 1200 mm

Počiatočná hrúbka

30 mm

Maximálna hrúbka

230mm

Reakcia na oheň

trieda E podľa EN 13501-1

Pevnosť v tlaku

120 kPa (0,12 N/mm2)

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (návrh.)

0,023

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD (EU)

0,022

PIR-index

>250